Laurianul nu e un liceu, e o familie!

Proiectul ”Minunile ştiinţei în spaţiul multilingvistic european”

Titlul proiectului: Minunile ştiinţei în spaţiul multilingvistic european    

_DSC0533     

Locul desfăşurării proiectului Botoşani, Colegiul Naţional „A.T.Laurian” _DSC0526 Durata proiectului 19.08.2013 – 15.12.2013 ;

Obiective:  1. Dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi practice în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar botoșănean prin extinderea oportunităţilor de învăţare activă a ştiinţelor. _DSC0068 2. Promovarea unor alternative educaţionale inovante, atractive pentru învăţarea ştiinţelor naturii şi a limbilor străine. 3. Stimularea creativităţii, inventivităţii şi a fanteziei elevilor în domeniul ştiinţelor şi tehnologiei. 4. Antrenarea elevilor în situaţii reale de comunicare şi împărtăşire a experienţelor concrete. _DSC0183 5. Deschiderea şi integrarea ştiinţelor în spaţiul comunitar şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la activităţile ştiinţifice din şcoli.        _DSC0959     Grupuri ţintă:  – 20 de voluntari ai Asociaţiei de Tineret „2010 Europa”; – 100 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal din judeţul Botoşani; – 25 de profesori de diferite specialităţi (fizică, chimie, biologie, franceză, engleză, istorie, TIC) ._DSC1241Beneficiari:  – 500 de elevi informaţi, promotori ai schimbărilor în şcolile/liceele/colegiile din judeţ; – 100 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar – 500 de părinţi antrenaţi în activităţile extracurriculare ale proiectului; – comunitatea locală care va beneficia de multiplicarea rezultatelor; – 78 de Unităţi Administrativ Teritoriale, din judeţ, informate. – 200 de şcoli din judeţ şi din ţară informate .

 Justificarea proiectului: Strategia de la Lisabona menţionează cu claritate faptul că, într-o societate bazată pe cunoştere, competenţele cheie sunt esenţiale. In acest sens, accentul este pus, pe lângă celelalte competenţe cheie, pe studiul matematicii, ştiinţelor şi tehnologiei în scopul utilizării cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor vieţii cotidiene, pentru înţelegerea fenomenelor din natură. Deşi 80% dintre cetăţenii UE consideră că interesul tinerilor faţă de ştiinţe este esenţial pentru prosperitatea viitoare a Europei, este surprinzător de constatat că numărul celor interesaţi de de ştiinţe scade continuu. Dezvoltarea ştiinţelor şi a tehnicii este fundamentală pentru o societate a cunoaşterii competitivă. Cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice sunt tot mai solicitate în activitatea profesională şi au un impact direct asupra vieţii cotidiene a fiecărui individ. De aceea toţi cetăţenii  au nevoie de o înţelegere de bază a ştiinţelor. În acest context, trebuie să se facă mai mult pentru a încuraja tinerii să aibă o participare mai activă şi un interes sporit pentru acest domeniu şi o participare concretizată în alegerea şi construirea de cariere de succes. _DSC0017 Asociaţia de Tineret „2010 Europa” a derulat în ultimii 4 ani numeroase proiecte pentru tineret privind educaţia pentru mediu, concursuri de debate, activităţi cultural artistice şi vizite de studiu în spaţiul european, finalizate cu succes şi cu mare impact în rândul comunităţii. În urma unor sondaje în rândul elevilor, profesorilor, părinţilor s-a identificat necesitatea revigorării învăţării ştiinţelor exacte, cunoscut fiind faptul că la nivelul elevilor din învăţământul preuniversitar există o tendinţă de regres a interesului faţă de studiul ştiinţelor. _DSC0581 Cauzele declinului sunt: lipsa sau dotarea insuficientă a laboratoarelor din şcolile din judeţ, aplicabilitatea redusă a informaţiilor teoretice în activităţi cotidiene şi motivarea scăzută în realizarea de activităţi şi proiecte cu caracter inter şi transdisciplinar. Pe baza colaborărilor anterioare, elevii şi profesorii Colegiului Naţional „A.T.Laurian” au demonstrat dorinţa de implicare şi capacitatea de a schimba atitudini în rândul tinerilor din comunitate. C.N. „A.T. Laurian” a organizat 2 ediţii de manifestări de tip „şcoală de vară” (31 iulie – 13 august 2011 în Franţa, la Vichy, CAVILAM şi 31 iulie – 9 august 2012 în Botoşani, la C.N.A.T. Laurian), prin care au promovat învăţarea limbii franceze prin activităţi cultural-artistice şi sportive . _DSC0100 Pentru continuarea tradiţiei privind organizarea celei de a III-a ediţii a unei Şcoli de Vară în C.N. „A.T. Laurian”, Asociaţia de Tineret „2010 Europa” îşi propune, în urma analizei de nevoi, să sprijine derularea, sub această formă, a unor activităţi de stimulare a interesului pentru studiul ştiinţelor şi tehnicii în rândul tinerilor. _DSC1098Descrierea activităţilor :  Activitatea 1 Lansarea, promovarea proiectului şi constituirea grupului ţintă: 21 augustActivitatea 2 – Întrunirea voluntarilor şi a echipei de proiect în vederea stabilirii programului, a activităţilor şi a materialelor necesare organizării celei de a III-a ediţii a Şcolii de Vară în Colegiul Naţional „A.T. Laurian” – MAGIA ŞTIINŢELOR În cadrul acestei activităţi se vor contacta partenerii şi se vor încheia acorduri de parteneriat (cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Staţia de epurarea a apei Botoşani, Staţia meteo Botoşani, Direcţia Sanitar Veterinară Botoşani) ._DSC0440 Activitatea 3: ŞCOALA DE VARĂ – EDIŢIA A III-A – MAGIA ŞTIINŢELOR (10 zile) Ziua 1: Prezentarea participanţilor, a programului şi formarea echipelor; Istora ştiinţelor – descoperiri epocale; Vizionarea de filme documentare şi dezbateri. _DSC0817 Ziua 2: Cercetare documentară în Centrul de Documentare şi Informare a colegiului. Vizită de studiu la Staţia meteo şi Staţia de epurare a apei din judeţ. Ziua 3: Realizarea unor experimente atractive de fizică, chimie, biologie cu implicarea directă a elevilor; _DSC0765 Jocuri didactice cu ajutorul noilor tehnologii. Ziua 4: Traducerea unor texte ştiinţifice în vederea pregătirii revistei ca produs final al proiectului (Magia Ştiinţei – nr. 1) Caleidoscop biologic Vizită de studiu la laboratoarele Direcţiei Sanitar Veterinare Botoşani. Ziua 5: Vizitarea laboratoarelor Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi _DSC0920 _DSC0935 _DSC0841 _DSC0683 Dezbateri: Ziua 6: Realizarea de către elevi a unui soft educaţional pentru predarea ştiinţelor într-o varianta atractivă Realizarea unor experimente distractive, spectaculoase. Ziua 7: Alegerea şi realizarea de către elevi a unor experimente cu implicaţii în viaţa cotidiană; Explicarea unor fenomene naturale prin prisma interdisciplinarităţii. Ziua 8: Utilizarea unor programe de scriere a formulelor şi structurilor utilizare la chimie şi fizică, captarea şi prelucrarea unor imagini necesare pentru învăţarea ştiinţelor, realizarea unor montaje experimentale; Realizarea unor experimente în aer liber – outdoor trening. _DSC0781 Ziua 9: Experimente virtuale Vizită de studiu la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi la Planetarium. IMG_1454 Ziua 10: Realizarea unui pliant de promovare a activităţii desfăşurate, a achiziţiilor din perioada Şcolii de Vară Evaluare, dezbateri, concluzii. În fiecare din cele 10 zile elevii vor lua masa de prânz împreună şi vor participa la jocuri de socializare, relaxare şi sudare a grupului. Programul zilnic al şcolii de vară se va derula în intervalul 9.00 – 18.00, cu 2 ore libere pentru pauza de masă. Participanţii din alte oraşe sau comune vor fi cazaţi la internatul colegiului. _DSC0718 Activitatea 4: Organizarea unui eveniment ştiinţific, în Aula Magna a Colegiului Laurian, cu invitaţi de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, elevi, profesori şi părinţi din judeţ, în vederea unei dezbateri pe tema „Descoperiri recente în domeniul ştiinţelor” (150 de participanţi). Relaţiile de colaborare şi implicarea instituţiilor universitare vor asigura calitatea dezbaterilor şi a comunicărilor. Realizarea unui comunicat de presă pentru informarea comunităţii. _DSC0870 Activitatea 5: Organizarea unei caravane a ştiinţei (4 zile), în octombrie/noiembrie 2013, pe traseul Botoşani – Budapesta cu scopul de a face o vizită de studiu la cel mai atractiv loc de prezentări de experimente în domeniul ştiinţelor: Palatul Minunilor. Acesta îşi propune să aducă copiii mai aproape de ştiinţă, învăţarea să devină o revelaţie, deschide porţile pentru descoperirea lumii. E un spaţiu de peste 2000 mp în care sunt amenajate peste 100 de montaje experimentale. Acest obiectiv a fost ales deoarece este unic în spaţiul cel mai apropiat României şi locaţia oferă modalităţi moderne, inventive care au rolul să stimuleze interesul tinerilor pentru tot ce înseamnă ŞTIINŢĂ, eventual alegerea şi construirea unei cariere în domeniul ştiinţific. Caravana a avut 54 de participanţi din tot judeţul, elevi şi profesori care au participat la proiect. Ziua 1: Plecare din Botoşani. Vizită la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj (Casa Hintz – Colecţia de istorie a Farmaciei). Sosire şi cazare Budapesta. (Muzeul Ţării Crişurilor Oradea nu s-a putut vizita deoarece era în curs de schimbare a locației) Ziua 2: Vizită de studiu la Palatul Minunilor: prezentări de experimente fantastice din domeniul chimiei şi fizicii (electricitate, mecanică şi termodinamică) în sala Oveges; prezentare Tesla, proiectări Da Vinci Learning, etc. Ziua 3: Vizite de studiu la Tropicarium și la Muzeul tehnicii. Tropicarium este un acvariu spectaculos unde se pot admira minunile naturii. Ziua 4: Plecare din Budapesta şi sosirea în Botoşani.   IMG_1357Activitatea 6: Organizarea Galeriei Ştiinţelor – elevii vor concepe colaje, expoziţii foto, materiale de informare, articole prin care vor evidenţia avantajele învăţării ştiinţelor şi schimbările de atitudine şi responsabilizare ca urmare a implicării şi participării la proiect.   Activitatea 7: Materialele concepute de elevi pe toată perioada proiectului vor fi sistematizate în primul număr al revistei „Magia Ştiinţelor”, revistă de ştiinţă şi tehnică pentru elevii botoşăneni. Informaţii despre proiect vor fi postate periodic pe site-ul colegiului www.laurian.ro Această activitate implică şi evaluarea finală a proiectului în vederea întocmirii raportului final către finanţator. Vor fi premiați cu diplome și trofee participanții la proiect care au avut contribuții deosebite. _DSC1113Monitorizarea proiectului se va realiza atât de voluntarii asociaţiei, cât şi de echipa de proiect şi se va acorda o atenţie deosebită atât atingerii obiectivelor, cât şi impactului asupra comunităţii,  finalizării cu succes a proiectului, dar şi asupra sustenabilităţii lui.IMG_1493 Calendarul activităţilor   Activitatea 1 –  19 – 20 august 2013 Activitatea 2 –  21 – 22 august 2013 Activitatea 3 – 23 august – 1 septembrie 2013 – Şcoala de Vară Activitatea 4 – 15 – 30 septembrie 2013 Activitatea 5 – 31 octombrie 2013 – 3 noiembrie 2013 – Caravana ştiinţelor – vizită de studiu Budapesta Activitatea 6  – 15 – 30 noiembrie 2013 – galeria ştiinţelor Activitatea 7 – 1 – 15 decembrie 2013

Rezultatele: rezultate prognozate şi impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare  a rezultatelor Rezultatele se vor concretiza în revista realizată de elevii participanți, în dezvoltarea competențelor lingvistice ale acestora (traduceri specializate de articole științifice în limba franceză și engleză) și în cunoștințe culturale și științifice necesare tinerilor pentru integrarea în spațiul multicultural european . Experiențele de învățare noi, modelele educaționale și profesionale cu care vor intra în contact,  vor contribui la o mai bună cunoaștere de sine a fiecărui tânăr și la creșterea motivației personale de realizare în carieră. Modalităţi de evaluare aplicate sunt: – observarea zilnică a activităţii practice (mod de realizare, impactul asupra elevilor, interpretarea științifică, concluzii) – grilă de monitorizare a gradului de atingere a obiectivelor care vizează abilitățile profesionale – proba finală de evaluare: evaluarea revistei de știință și tehnică. Evaluările intermediare  se vor realiza, în urma finalizării fiecărei etape din proiect, de către responsabilul cu evaluarea și diseminarea rezultatelor. Rezultatele evaluărilor vor fi folosite în ședințe de analiză a derulării proiectului cu membrii echipei de proiect. Rezultatele așteptate în termeni calitativi sunt dezvoltarea abilităților practice din domeniul științelor, a competențelor lingvistice, a gradului de empatizare, de interacțiune socială și culturală a elevilor participanți. Derularea proiectului facilitează promovarea imaginii școlii la nivel internațional/național/local, stabilirea unei legături durabile între participanţii proiectului și favorizează colaborarea instituţională în demararea altor proiecte. Diseminarea proiectului  se va realiza prin mediatizarea rezultatelor proiectului în  interviuri, presa locală,  televiziunile locale, situl școlii, blogul colegiului, buletinele electronice ale altor organizații: http://www.didactic.ro, http://www.stiri.botosani.ro; în acțiuni de tipul întâlniri profesionale, reuniuni de informare (cadre didactice din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai ONG-urilor, alți reprezentanți ai comunității locale).

_DSC0137

Echipa proiectului prof. dr. Prăjinariu Mihaela Liliana – responsabil de proiect prof. Mangîr Gabriela – responsabil activități de dezvoltare a competențelor lingvistice de limbă franceză; prof. Picealcă Corneliu – responsabil activități de dezvoltare a competențelor lingvistice de limbă engleză; prof. Bucătaru Magda Mihaela –  coordonator activități educaționale din domeniul fizicii și astronomiei; prof. Bucătaru Marius Daniel – responsabil IT; prof. dr. Prăjinariu Mihaela Liliana – coordonator activități educaționale din chimie; prof. dr. Manolache Constantin – coordonator activități educaționale din biologie; prof. Onofrei Tana – coordonator activități de documentare științifică și istorică; prof. Onofrei Ioan – responsabil financiar; prof. Constantin Mariana      –  responsabil evaluare și diseminare; Puruhniuc Monalisa – voluntar asociaţie, elev CNATL, reprezentant al Consiliului Elevilor –  responsabil evaluare şi diseminare   din partea tinerilor botoşăneni.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s